«به وقت شام» متفاوت‌ترین فیلم ابراهیم حاتمی‌کیاست

درباره موضوع فیلم سینمایی «به وقت شام» گفت: مبارزه با تکفیری‌ها و نمایش رشادت‌های نیروهای ایرانی موضوع اصلی فیلم «به وقت شام» است. به نظرم «به وقت شام» متفاوت ترین فیلم ابراهیم [...]