این کمپین که بُعد بصری قوی‌ای دارد، به معرفی مزیت محصول برند می‌پردازد؛ دوربین‌هایی که زاویه‌ای ۳۶۰ درجه از محیط اطراف را در اختیار راننده قرار می‌دهند. این دوربین‌ها موقع پارک‌کردن کارایی زیادی دارند زیرا بیش از یک زاویه‌ی دید ایجاد می‌کنند؛ پس «یک زاویه‌ی دید کافی نیست»

Volkswagen: یک زاویه کافی نیست

 

Volkswagen: یک زاویه کافی نیست

 

Sending
User Review
0 (0 votes)
2018-01-23T15:27:14+00:00

درج دیدگاه