«خفگی» جیرانی به مرز 300 میلیون تومان رسید

فیلم سینمایی «خفگی» تازه ترین ساخته فریدون جیرانی در آغاز اکران توانست نظر مخاطبان را جلب کند و بیشترین آمار سانس فوق العاده را به خود اختصاص دهد. در میان آثار گروه کودک و نوجوان هم فیلم «قهرمانان کوچک» نظر خانواده‌ها را جلب کرده است.

در ادامه جدول کامل فروش فیلم‌های سینمایی را تا امروز جمعه 28 مهر 96 ببینید؛

اکسیدان ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون (۱۲۲روز)

–ساعت ۵ عصر ۹میلیارد و ۹۰۰ میلیون(۹۰روز)

–رگ خواب ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون(۱۲۵روز)

–سارا و آیدا ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون(۷۲ روز)

–نگار ۲میلیارد و ۵۶۰ میلیون (۴۴روز)

–زرد ۲میلیارد و ۵۱۰ میلیون(۱۶روز)

–۲۱ روز بعد ۱میلیارد و ۶۰۰میلیون(۷۹روز)

–تابستان داغ ۱ میلیارد و ۵۹۰میلیون(۵۱روز)

–ملی و راههای نرفته اش ۱میلیارد و ۳۸۵ میلیون(۳۷ روز)

–من و شارمین ۱میلیارد و ۱۵۰ میلیون(۴۴روز)

–خانه دختر ۹۲۰ میلیون(۹روز)

–ایتالیا ایتالیا ۷۵۰ میلیون(۱۶روز)

–قهرمانان کوچک ۶۵۰ میلیون(۱۶روز)

–خفگی ۲۹۵میلیون(۲روز)

–مالاریا ۲۰۰ میلیون(۱۶روز)

–حقه باز دم دراز ۹۵ میلیون(۹روز)

–شنل ۳۰میلیون(۲روز)

–آزاد به قید شرط ۱۱میلیون (۲روز)

 

Sending
User Review
0 (0 votes)
2017-10-21T06:09:30+00:00

درج دیدگاه